Nejnovější iniciativa Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), která nabízí finanční podporu na digitální vzdělávání, přináší skvělou příležitost pro ty, kteří chtějí investovat do své budoucnosti a rozvoje v oblasti IT. Dostupné vzdělávání je cestou k inkluzivnější společnosti, zvyšuje konkurenceschopnost a podporuje inovace. Nyní má každý (ať už zaměstnaný, student nebo nezaměstnaný), kdo má bydliště v České republice, jedinečnou příležitost získat až 50 000 Kč na vzdělávání v oblasti IT. Jak to funguje a co to znamená pro studenty našich kurzů?

 

Už od našich prvních kurzů v roce 2016 je posláním Coding Bootcamp Praha poskytovat cenově dostupné vzdělávání. Věříme, že se jako společnost rozvíjíme a stáváme se lepšími jen tehdy, když co nejvíce jejích členů má dovednosti, které jim umožní další rozvoj. S rostoucím počtem digitálních technologií a digitalizací ve všech oblastech života je nezbytné, aby lidé získali dovednosti, které jim umožní úspěšně a efektivně pracovat s technologiemi a digitálními nástroji. Poskytování finanční podpory digitálního vzdělávání zvyšuje šance lidí z různých sociálních vrstev a regionů na přístup k moderním technologiím a vzdělávacím zdrojům. To pomáhá vytvářet inkluzivnější společnost a snižuje nerovnosti ve společnosti. Jsme rádi, že můžeme umožnit ještě více lidem studovat a naplno využít jejich potenciál.

 

Příspěvek od MPSV je možné využít jak na Web Development Coding Bootcamp, tak na Data Science Coding Bootcamp a lze ji kombinovat s jakýmkoliv naším platebním plánem, včetně plánu odložené platby. Našim studentům již nyní nabízíme plány pro jednu nebo 2-3 splátky, které umožňují využití různých slev, a také plán odložených plateb, který umožňuje studentům s omezeným rozpočtem se kurzu zúčastnit bez stresu ohledně financí. V kombinaci s možným příspěvkem až do výše 50 tisíc Kč (vyplaceným po absolvování kurzu) se může účastník dostat na velmi atraktivní platební podmínky. Zde naleznete možnosti platebních plánů pro naše coding bootcampy:

 

PRO KOHO? Tato nabídka podpory je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat. Může se jednat o nezaměstnané osoby registrované úřadem práce, zaměstnané osoby, podnikatele či osoby ekonomicky neaktivní, jako například rodiče na rodičovské dovolené, nebo studenty. Dle vyjádření MPSV se jedná o jednoduchý proces bez zbytečné byrokracie a celá podpora jde vyřídit online. Veškeré informace k této podpoře, včetně způsobů přihlášení a žádosti jsou k dispozici na stránce Jsem v kurzu od MPSV.

 

Po účastníkovi je vyžadována povinná minimální spoluúčast, a to ve výši 18 % konečné ceny kurzu (82 % uhradí Úřad práce). Nejvýše ale může Úřad práce jednomu účastníkovi poskytnout ve třech letech příspěvky do souhrnné výše 50 000 Kč. Úřad práce tento příspěvek vyplácí po úspěšném dokončení kurzu (viz podmínky níže). Úřad práce potřebuje lhůtu na schválení přihlášky klienta, tj. 30 kalendářních dní před realizací kurzu. Proto pokud máte zájem o blízký termín kurzu a rádi byste využili tuto podporu, tak se přihlaste co nejdříve. Přečtěte si níže, jak to funguje krok za krokem. 👇
 

JAK TO FUNGUJE?

Prvním krokem je výběr kurzu a podání přihlášky na našich webových stránkách. Jakmile budete do kurzu přijati, vyzveme Vás, abyste si vybrali způsob platby. Po výběru platební možnosti převedete finanční prostředky podle konkrétního platebního plánu, který jste si vybrali. Poté podáte žádost o podporu prostřednictvím webových stránek Úřadu práce: Jsem na kurzu. Mějte na paměti, že Úřad práce musí Vaši žádost schválit před zahájením kurzu. Lhůta pro podání žádosti prostřednictvím jejich systému je 30 kalendářních dnů před prvním dnem kurzu.

Finanční prostředky (až do výše 50 000 Kč) uvolní Úřad práce až po skončení kurzu a pouze v případě, že jste získali certifikát svědčící o Vaší účasti a splnili další podmínky stanovené Úřadem práce. Pečlivě si přečtěte všechny podmínky předepsané Úřadem práce na jeho oficiálních webových stránkách, včetně sekce Často kladených otázek. Je Vaší odpovědností zajistit, abyste tyto podmínky plně splňovali a abyste rozuměli tomu, jak celý proces probíhá.

 

Shrnutí, jak to funguje krok za krokem:

Krok 1: Přihlaste se na Vámi vybraný coding bootcamp:

Krok 2: Počkejte až bude Vaše účast potvrzena

Krok 3: Vyberte si jak chcete platit - plán jedné splátky, plán dvou až tří splátek, plán odložených plateb - a převeďte finanční prostředky podle konkrétního zvoleného plánu.

Krok 4: Požádejte o finanční podporu na webové stránce Jsem na kurzu z MPSV. Zde je důležité zmínit, že MPSV systém slouží pouze k přihlášce o grant, aneb není možné se přes tento systém na naše kurzy hlásit bez kroků 1-3. Systém MPSV slouží pouze pro už přijaté studenty, kteří již zaplatili minimálně první splátku dle svého zvoleného plánu. Nezapomeňte, že Úřad práce uzavírá příjem žádostí 30 kalendářních dnů před zahájením kurzu. Proto se ujistěte, že jste žádost podali na jejich webových stránkách s dostatečným předstihem. Počítejte také s neočekávanými technickými chybami apod. Také my jsme povinni vás schválit i v rámci jejich systému, proto nepodávejte žádost na poslední chvíli, protože bychom ji nemuseli stihnout zpracovat (zejména pokud třeba podáte žádost večer v poslední den lhůty 🙂). Naše bootcampy v systému MPSV najdete buď podle názvu kurzu, podle organizace, nebo zadáním kódu kurzu:

  • Web Development Coding Bootcamp, kód kurzu: 142 023 013 759
  • Data Science Coding Bootcamp, kód kurzu: 142 023 013 820

 

(Poznámka: Je velmi pravděpodobné, že Vámi zvolený platební plán nebude souhlasit s částkami uvedenými v systému MPSV. Bohužel systém MPSV umožňuje vzdělávacím organizacím vložit pouze jednu částku, přestože se za daný kurz dá platit několika různými způsoby. Správné částky jsou ale samozřejmě ty, které jsou uvedeny na našich webových stránkách, tzn. ty které se kterými jste se seznámil/a v době Vaší přihlášky a následně, když jste si vybíral/a Váš platební plán. Pokud to bude třeba, budeme s Vámi následně v kontaktu ohledně formalit zálohové faktury očekávané MPSV.)


Krok 5: V závislosti na zvoleném platebním plánu jsou zde dva scénáře:

  • Jednorázový splátkový plán / dvou až tří splátkový plán: jakmile kurz dokončíte a získáte potvrzení o účasti a splníte všechny podmínky stanovené Úřadem práce, Úřad práce vám uvolní předem schválené finanční prostředky. Jakmile obdržíme tyto finanční prostředky od Úřadu práce, vrátíme vám je co nejdříve na Váš bankovní účet.
  • Plán odložených plateb: Jakmile kurz dokončíte a získáte osvědčení o účasti a splníte všechny podmínky stanovené Úřadem práce, uvolní Vám Úřad práce předem schválené finanční prostředky. Obdrženou částku (až do výše 50 000 Kč) vám odečteme z vašeho plánu odložených plateb. Konkrétně ji odečítáme ze splátek, které jsou nejdále v budoucnosti. Poté už jen doplatíte případné zbývající splátky.

 

Upozornění: Ujistěte se, že jste se plně seznámili se všemi podmínkami podpory, jak je předepisuje Úřad práce na svých oficiálních internetových stránkách, včetně sekce Často kladené otázky (FAQ). Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost za případné nesprávné interpretace nebo nedorozumění, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním této podpory. Kromě toho jsou veškeré rady zde uvedené určeny výhradně pro obecné účely a nelze je chápat jako individuální nebo specifické pro jednotlivé okolnosti. Dále je nezbytné vzít na vědomí, že v případě, že žadatel nezíská požadovanou podporu nebo nesplní stanovené podmínky, nelze vůči naší organizaci uplatňovat žádné peněžní nároky nebo kompenzace. Působíme pouze jako zprostředkovatel při poskytování obecných informací a nemůžeme nést odpovědnost za výsledek žádosti nebo následné rozhodnutí Úřadu práce. V zájmu zajištění přesnosti a jasnosti vám důrazně doporučujeme, abyste se obrátili přímo na Úřad práce a v případě potřeby vznesli jakékoli dotazy nebo požádali o další vysvětlení.